WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH, WYKŁADY, SEMINARIA, SYMPOZJA

 • „Funkcjonowanie ośrodków dla uczniów niepełnosprawnych oraz zagrożonych i niedostosowanych społecznie” Cykl seminariów. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2013r.

 • „Wdrażanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce” Wojewódzka Konferencja dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice 2011r.

 • „Skuteczna profilaktyka zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” Konferencja pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego. Śląskie Kuratorium Oświaty. Bielsko – Biała 2011r.

 • „Stymulowanie rozwoju dziecka z wieloraką niepełnosprawnością” III Konferencja pedagogiczno – logopedyczna. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Będzin 2011r.

 • „Terapia opóźnionego rozwoju mowy u dzieci z wielkoraką niepełnosprawnością” VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Katowice 2011r.

 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu  - wpływ wczesnych wrażeń słuchowych na rozwój mowy werbalnej” Cykl Konferencji szkoleniowych. Śląskie Kuratorium Oświaty. Dąbrowa Górnicza/Częstochowa/Gliwice/Marklowice/Bytom  2010r.

 • „Stymulacja rozwoju małego dziecka niedowidzącego i niewidomego – prorytety rehabilitacji” Cykl Konferencji szkoleniowych. Śląskie Kuratorium Oświaty. Dąbrowa Górnicza/Częstochowa/Gliwice/Marklowice/Bytom 2010r.

 • „Stymulowanie rozwoju dziecka z wieloraką niepełnosprawnością” III Festiwal Psychoterapii „Podążając za potrzebami”. Uniwersytet Śląski 2010r.

 • „Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności” Urząd Miasta Bytom. Bytom 2010r.

 • „Diagnoza funkcjonalna dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością. Stymulacja sensomotoryczna dziecka z wieloraką niepełnosprawnością. Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym. Podstawowe elementy współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego” Warsztaty. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice 2010r.

 • „Procedury i programy wczesnego wspomagania rozwoju” Szkolenie. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice 2010r.

 • „Kurs kwalifikacyjny SURDOPEDAGOGIKI” Centrum Nauki i Biznesu ŻAK. Tarnowskie Góry 2010r.

 • „Wpływ zaburzeń sensorycznych słuchu i wzroku na funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – wskazówki do pracy dydaktycznej” Warsztaty. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Zabrze 2010r.

 • „Specyficzne problemy dydaktyczne uczniów niedosłyszących i niedowidzących. Rewalidacja indywidualna z dzieckiem niedosłyszącym” Wojewódzkie warsztaty dla nauczycieli integracyjnych. Urząd Miasta Bytom/Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom. Bytom 2009r.

 • „Dom rodzinny miejscem wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego” Wykład autorski. Konferencja metodyczna pt. „Rodzina jako środowisko wczesnego wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju”. Centrum Doradztwa Metodycznego w Zabrzu. Zabrze 2008r.

 • „Rola wolontariatu w organizacjach pozarządowych na przykładzie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym” referat w ramach spotkania bytomskich przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami niemieckiej organizacji „Paritälische Dienste”

 • „Porozumiewanie sie Alfabetem Lorma” Wykład autorski. I Miedzynarodowa Konferencja Naukowa programu „Dźwięki Marzeń” pt. „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia”. Fundacja grupy TP. Warszawa 2006r.

 • „Trudności w zachowaniu a kompensacja zmysłów” Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom. Bytom 2006r.

 • „Społeczne konsekwencje równoczesnegouszkodzenia słuchu i wzroku, Ograniczenia poznawcze i komunikacyjne osób głuchoniewidomych” VI Powiatowe Sympozjum Integracyjne „Wspólnie dążymy do celu”. Piekary Śląskie 2005r.

 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem ze sprzężoną niepełnosprawnością” Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Bytom 2004r.

 • „Moje doświadczenia w pracy z głuchoniewidomym chłopcem” Kolegium Nauczycielskie Bytom 2004r.

 • „Dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu w pracy pedagoga specjalnego” Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli szkół specjalnych pod hasłem „Specyfika pracy pedagogicznej z uczniem ze sprzężonymi wadami w szkole specjalnej”. Bytom 2003r.

 • „Uszkodzenie słuchu a funkcjonowanie dziecka nie słyszącego w szkole masowej” Urząd Miasta Bytom 2003r.

 • „Zaburzenia percepcji wzrokowej dziecka słabo widzącego w wieku przedszkolnym” Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom 2003r.

 • „Wpływ uszkodzenia słuchu i wzroku na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w szkole” Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom 2003r.

 • „Integracja dzieci niedosłyszących w praktyce” I Powiatowe Sympozjum Integracyjne „Poznajmy się”. Piekary Śląskie 2000r.