UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

 • "Szkolenie na terapeutów integracji sensorycznej" - II stopień. szkolenie certyfikujące PSTIS. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami pokrewnymi "AS". Bielsko Biała 2019r.

 • „Trener Sensoplastyki" st. I - warsztat certyfikujący. Pracownia twórczej edukacji i rozwoju Inkubator Inspiracji. Katowice 2017r.

 • „Wstęp do Sensoplastyki" - warsztat szkoleniowy. Pracownia twórczej edukacji i rozwoju Inkubator Inspiracji. Katowice 2017r.

 • „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej" - I stopień. Akademia Terapeuty EgoSelect. Chorzów 2016r.

 • „Activity Despite Difficulties. Chances of a Pupil with a Difficult Past. Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci-VETPRO” GRÜMEL/Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Fulda Niemcy 2014r.

 • „Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2012r.

 • „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku z autyzmem i zespołem Aspergera. Doświadczenia szwedzkich praktyków” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2011r.

 • „Podstawy coachingu” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2011r.

 • „Rola pedagoga w realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2011r.

 • „Zdrowie psychiczne ucznia – Mózg a dziecko cz. I” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2011r.

 • „Zdrowie psychiczne ucznia – Mózg a dziecko cz. II” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2011r.

 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I” Warsztaty szkoleniowe. GLOBAL. Jastrzębie Zdrój 2011r.

 • „Dziecko niepełnosprawne w sieci” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2010r.

 • „Kurs doskonalący dla realizatorów autorskiego programu ORE: Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnejkonfrontacji” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2010r.

 • „Kryzys suicydalny w pracy z dziećmi i młodzieżą” Centrum Psychoedukacji i Terapii QUENDI. Chorzów 2007r.

 • „Kurs Instruktorów Szkoleń Tłumaczy-Przewodników ZARZEWIE” Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Błedowo 2007r.

 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia. Program INSITE” Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Warszawa. Fundacja Konrada N. Hiltona w ramach programu Hiltona/Perkinsa realizowanego przez Szkołę dla niewidomych im. Perkinsa USA. Bydgoszcz/Kudowa Zdrój 2005/2006r.

 • „Dyskalkulia – diagnoza i terapia” Częstochowa 2005r.

 • „Komunikacja z dzieckiem głuchoniewidomym – poziom III” Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji niewidomych i słabowidzących. Poznań 2003r.

 • „Forum wymiany doświadczeń – samokształcenie kierowane. Praca w oddziale integracyjnym” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Częstochowa 2003r.

 • „Organizacja i zarządzanie oświatą” Kurs kwalifikacyjny. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ELPAX Bytom 2003r.

 • „Nauka czytania i pisania pismem punktowym L. Braille’a” Kurs doskonalący. Polski Związek Niewidomych Chorzów 2002r.

 • „Diagnostyka i terapia uczniów z dysfunkcją wzroku” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice 2002r.

 • „Edukacja bez tablic – Specyfika pracy z uczniem niewidomym i słabosłyszącym. Rehabilitacja podstawowa dzieci niewidomych i słabowidzących, w tym nauka pisania i czytania systemem Braille’a, orientacja przestrzenna, czynności dnia codziennego” Polski Związek Niewidomych Bytom 2002r.

 • „Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” Warsztaty szkoleniowe –  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa/Nadarzyn 2001r.

 • „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a egzaminy zewnętrzne” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice 2001r.

 • „Potrafisz pomóc – Możliwości edukacji dzieci słabowidzących i niewidomych w szkołach masowych” Warsztaty szkoleniowe. Polski Związek Niewidomych Bytom 2000r.

 • „Wychowanie i nauczanie integracyjne” Warsztaty szkoleniowe. Katowice 2000r.

 • „Metody i techniki pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku” Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Kraków 2000r.

 • „DRAMA – jako metoda wychowania i nauczania” Warsztaty szkoleniowe. 2000r.

 • „Trening twórczej wyobraźni. Gry i zabawy dramowe” Warsztaty metodyczne. Organizacja Pożytku Publicznego Bytom 1999r.

 • „Kurs języka migowego III - go stopnia” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice 1999r.

 • „Kurs z Pedagogiki Zabawy” KLANZA 1998r.

 • „Kurs języka migowego II - go stopnia” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM. Katowice 1998r.

 • „Kurs języka migowego I - go stopnia” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM. Katowice 1997r.