UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SYMPOZJACH

 • „Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej” Konferencja naukowa SI. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Warszawa 2019r.

 • „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego” Konferencja szkoleniowa. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2014r.

 • „Moje życie z Zespołem Aspergera – problemy, przygody, przemyślenia. Konferencja z udziałem Petera Schmidta” Konferencja. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2014r.

 • „Aktywność pomimo trudności. Forum Drugiej Szansy” Konferencja. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Bytom 2014r.

 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”  Konferencja. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2013r.

 • „Interdyscyplinarność we wczesnej interwencji dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością” Konferencja naukowa. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym. Chorzów 2011r.

 • „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” Konferencja. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2011r.

 • „Trudne dziecko w rodzinie” II konferencja. Fundacja DOM NADZIEJI. Bytom 2010r.

 • „Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne nowe przepisy, ale czy nowe zadania?” Konferencja. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Ustroń 2010r.

 • „Szkoła miejscem wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego” Konferencja. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS. Katowice 2010r.

 • „Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii” II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa programu „Dźwięki Marzeń”. Fundacja ORANGE/Akademia Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2010r.

 • „Autyzm – od bierności do aktywności” Konferencja. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Bytom 2009r.

 • „Propagowanie wiedzy na temat alkoholowego zespołu płodowego (FAS) i alkoholowych uszkodzeń płodu (FAE)” Konferencja naukowa FAS i FAE. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepoełnosprawnym Intelektualnie „FANTAZJA”. Bytom 2007r.

 • „Moje życie w świecie słyszących” Konferencja. PPP Gliwice/Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gliwice. Gliwice 2006r.

 • „Rzeczywistość w funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym narządem słuchu” Konferencja naukowo – szkoleniowa. Polski Związek Głuchych. Specjalistyczny Osrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Radom 2003r.

 • „Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi niesłyszącymi” Konferencja naukowo-szkoleniowa. Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Katowice 2002r.

 • I Forum Kształcenia Integracyjnego w Województwie Śląskim. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Częstochowa/Złoty Potok 2002r.

 • „Edukacja bez tablic – Uczeń z uszkodzonym wzrokiem w szkole masowej ” Konferencja naukowo-szkoleniowa. Polski Związek Niewidomych Bytom 2001r.