Komunikacja z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością sensoryczną z wykorzystaniem symboli jednoznacznych

Grupa docelowa: pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością sensoryczną (głuchoniewidomych, niewidomych, słabo widzących z dodatkowymi ograniczeniami ruchowymi, intelektualnymi), rodzice dzieci.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 

Cena: 280 zł / osobę

 

Max. ilość uczestników: 20 osób

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wspierać rozwój komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej u dzieci z głęboką niepełnosprawnością sensoryczną. Poznają zasady projektowania i użycia symboli jednoznacznych w różnych sytuacjach dnia codziennego i edukacji oraz  sposoby wdrażania nauki porozumiewania się w zakresie recepcji i ekspresji komunikacji

Program szkolenia:

  • Co to są symbole jednoznaczne

  • Sekwencje rozwoju komunikacji ekspresywnej.

  • Etapy wprowadzania symboli jednoznacznych.

  • Dobór symboli dla konkretnego dziecka.

  • Planowanie pracy terapeutycznej i codziennej komunikacji z użyciem symboli jednoznacznych.

  • Tworzenie symboli jednoznacznych - analiza potrzeb i zasobów dziecka.

 

Pobierz ulotkę informacyjną "Symbole jednoznaczne":