Adaptacja otoczenia domowego dziecka niepełnosprawnego - stymulacja domowa

Grupa docelowa: terapeuci domowi, pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju na terenie domu rodzinnego, asystenci rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, rodzice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (głuchoniewidomych, niewidomych, słabo widzących z dodatkowymi ograniczeniami ruchowymi, intelektualnymi), rodzice.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych 

Cena: 250 zł / osobę

 

Max. ilość uczestników: 20 osób

Uczestnicy w czasie szkolenia dowiedzą się jak organizować najbliższe, domowe otoczenia dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym zmysłowo - ruchowo -intelektualną) wspierające dziecko w rozwoju, wykorzystujące potencjalne możliwości
poznawcze, motoryczne, sensoryczne.
Zaprezentowane proste metody adaptacji domu są przykładami efektywnego wsparcia rodziców w wychowaniu i codziennej opiece dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością, a ponadto formą wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami

i dzieckiem, utrwalanie właściwych reakcji ze strony rodziców na konkretne zachowania dziecka .

Program szkolenia:

  • Potrzeby dzieci z niepełnosprawnością (w tym wieloraką, głęboką niepełnosprawnością zmysłowo - ruchowo - intelektualną.)

  • Obszary aktywności dzieci z niepełnosprawnością w na terenie domu rodzinnego - adaptacja funkcjonalna.

  • Propozycje adaptacji najbliższego otoczenia dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną - aranżacja indywidualnej przestrzeni stymulacyjnej dziecka niepełnosprawnego "zabezpieczającej" potencjalne siły dziecka do aktywności poznawczej

 

      Pobierz ulotkę informacyjną "Stymulacja domowa":