"Sala doświadczania świata – sposób na stymulację rozwoju zmysłów” (Snoezelen)

 

Szkolenie na terenie placówki zamawiającej szkolenie

 

Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych, pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

Cena: 300 zł / osobę + koszt dojazdu do uzgodnienia

 

Max. ilość uczestników: 20 osób

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak organizować zajęcia indywidualne stymulujące rozwój zmysłów wzroku, słuchu, dotyku oraz ich integrację.  W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane arkusze wstępnej oceny funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach sensorycznych oraz przykładowe wykorzystanie wybranych elementów sali doświadczania świata w stymulacji polisensorycznej.

 

Program szkolenia:

  1. Ogólna charakterystyka idei powstania i wykorzystania sali doświadczania świata

  2. Organizacja sali doświadczania świata z uwzględnieniem rodzaju i form stymulacji sensorycznej.

  3. Krótki opis funkcjonowania zmysłów słuchu, wzroku i dotyku i ich zaburzeń.

  4. Wstępna ocena funkcjonowania dziecka i ocena zaburzeń sensorycznych w obszarze percepcji słuchowej, wzrokowej i dotykowej.

  5. Przykłady wykorzystania poszczególnych elementów sali doświadczania świata w stymulacji rozwoju zmysłów dziecka.

  6. Organizacja zajęć w sali doświadczania świata 

Pobierz ulotkę informacyjną "Sala doświadczania świata":