PUBLIKACJE, WYWIADY, ARTYKUŁY

 • „Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej” Artykuł. Rewalidacja nr 2 2011r.

 • „Wpływ dysfunkcji sensorycznych na poziom funkcjonowania szkolnego dziecka - część II uczeń niedosłyszący” Artykuł. Magazyn Szkolny 3/318 2008r.

 • „Wpływ dysfunkcji sensorycznych na poziom funkcjonowania szkolnego dziecka - część I uczeń niedosłyszący” Artykuł. Magazyn Szkolny 2/318 2008r.

 • „Wpływ dysfunkcji sensorycznych na poziom funkcjonowania szkolnego dziecka - część I uczeń niewidzący” Artykuł. Magazyn Szkolny 2/318 2008r.

 • „Problem głuchoślepoty – ograniczenia i konsekwencje społeczne” Artykuł. Poradnik nr IV Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom 2005r.

 • „Powiedz hałasowi STOP!!!” Artykuł. Poradnik nr IV Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom 2005r.

 • „Łukasz dla którego nieba nie ma” Wywiad. Gazeta Wyborcza. Katowice 2005r.

 • „Klub pomoże głuchoniewidomym” Wywiad. Życie Bytomskie. Bytom 2005r.

 • „Czy w każdym przedszkolu mogą uczyć się dzieci niedosłyszące i niedowidzące? – przydatne informacje dla każdego nauczyciela przedszkola” Artykuł. Bliżej Przedszkola nr 9.48 2005r.

 • „Problem równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku – ograniczenia poznawcze, konsekwencje społeczne i funkcjonowanie osób głuchoniewidomych” Artykuł. Biuletyn Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Piekary Ślaskie 2005r.

 • „Potrzeby edukacyjne ucznia z uszkodzonym słuchem” Artykuł. Poradnik nr II Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom 2003r.

 • „Wskazówki do pracy z dzieckiem słabo widzącym w wieku przedszkolnym” Artykuł. Poradnik nr II Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom 2003r.

 • „Jak pomóc dziecku słabo widzącemu” Artykuł. Poradnik nr II Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Bytom 2003r.

 • „Integracja dzieci z uszkodzonym słuchem i wzrokiem w Przedszkolu Miejskim nr8 w Bytomiu” Wywiad. Radio Piekary. Piekary Śląskie 2003r.

 • „Praca z dzieckiem z wadą słuchu w klasie integracyjnej” Artykuł. Biuletyn Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Piekary Ślaskie 2003r.

 • „Nietypowe przedszkole” Wywiad. Życie Bytomskie. Bytom 2001r.

 • „Praca z dzieckiem niedosłyszącym w klasie integracyjnej” Wywiad. / wspólnie z p.Iloną Pisarczyk/. Radio Katowice. Katowice 2001r.

 • „Integracja w szkolnej ławce” Wywiad. Gazeta Wyborcza. Katowice 2000r.

 • „Praca z dzieckiem z uszkodzonym słuchem w klasie integracyjnej” Wywiad. Radio Piekary. Piekary Ślaskie 2000r.

 • „Integracyjna ósemka” Wywiad. Życie Bytomskie. Bytom 1999r.