Szukaj
  • Ilona Nitychoruk Piekarz

Gudowo 07.08.2017 Warsztaty Little Room


W dniu 7 sierpnia 2017 nauczyciele specjaliści pracujący z dziećmi z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami w ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Gudowie uczestniczyli w szkoleniu poświęconemu stymulacji rozwoju dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez organizację małej przestrzeni tzw. "Little room". W części teoretycznej poświęconej organizacji przestrzeni dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną nauczyciele zapoznani zostali z zasadami tworzenia indywidualnego miejsca stymulacji, spędzania czasu wolnego i wszechstronnego rozwoju malego dziecka z głęboką sensoryczno - poznawczą i ruchową niepełnosprawnością poprzez zróżnicowanie i dostosowanie do niepełnosprawności dziecka materiałow i struktur. Po przerwie w podgrupach nauczyciele wspólnie od podstaw stworzyli "little room" dodając wybrane przez siebie materialy i pomoce, uwzględniając indywidualne ograniczenia i predyspozycje dzieci z rożnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, którymi na codzień zajmują sie w swojej pracy zawodowej.

#littleroom

23 wyświetlenia