Porady i konsultacje

Czas trwania: 60 minut konsultacji

Cena: 50 zł  + koszt dojazdu do uzgodnienia

W ramach porad i konsultacji udzielanych na terenie domu rodzinnego dziecka bezpośrednio wspierają rodziców dziecka z niepełnosprawnością w zakresie:

  • niezbędnych do wykonania badań mających na celu ocenę poziomu rozwoju intelektualnego, ruchowego, neurologicznego, procesów integracji sensorycznej, słuchu, wzroku, itp.

  • adaptacji domu i najbliższego otoczenia dziecka do jego potrzeb rozwojowych i możliwości psychomotorycznych i sensorycznych

  • doboru odpowiedniej formy terapii

  • doboru odpowiednich do wieku i poziomu rozwoju i niepełnosprawności pomocy stymulacyjnych, zabawek i sprzętu

  • stosowania odpowiedniej metody komunikacji

  • możliwości realizacji kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Konsultacje i porady odbywają się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Uprzejmie proszę, aby w czasie konsultacji i porad posiadać kopie dotychczasowo otrzymanych  dokumentów, diagnoz, pobytów w szpitalu dziecka. 

Diagnoza funkcjonalna

 

Cena: 250 zł

Ocena funkcjonalna w zakresie trudności dziecka wynikających z niepełnosprawności, rozwoju  funkcji słuchowych, procesów widzenia, poziomu kompetencji komunikacyjnych oraz poziomu przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole wraz z pisemną opinią i wskazaniami do pracy.