Nauka poznawania świata dzieci w wieku przedszkolnym

Grupa docelowa: nauczyciele przedszkola, opiekunowie w klubie malucha pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju na terenie domu rodzinnego, rodzice małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych 

Cena: 200 zł / osobę

 

Max. ilość uczestników: 20 osób

Celem szkolenia jest ukazanie możliwości wykorzystania naturalnych materiałów i przedmiotów codziennego użytku do rozwoju psychomotorycznego i wiedzy o otaczającym świecie dzieci w wieku przedszkolnym

Program szkolenia:

  • Charakterystyka procesów poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym.

  • Indywidualne potrzeby rozwojowe - różnicowanie zadań edukacyjnych.

  • Wspomaganie nieharmonijnego rozwoju dziecka w  wieku przedszkolnym - praktyczne rozwiązania edukacyjne.

  • Prezentacja pomysłów na pomoce i materiały doskonalące podstawowe umiejętności motoryczne, manualne i wiedzę o otaczającym świecie.

Pobierz ulotkę informacyjną "Nauka poznawania świata":