NAGRODY, ODZNACZNIA I INNE OSIĄGNIĘCIA

  • Nagroda Prezydenta Bytomia. Bytom 2015r.

  • Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty – za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Katowice 2009r.

  • Odznaczenie – Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych. 2007r.

  • Organizacja wystawy – „Nie widzę świata, nie słyszę dźwięków więc rzeźbię”. Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Urząd Miasta Bytom. Bytom 2006r.

  • Pełnienie funkcji Wojewódzkiego Pełnomocnika Śląskiej Jednostki Terytorialnej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (szkolenia, warsztaty) 2004-2008r.