NAGRODY, ODZNACZNIA I INNE OSIĄGNIĘCIA

  • Nagroda Prezydenta Bytomia. Bytom 2015 r.

  • Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty – za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Katowice 2009 r.

  • Odznaczenie – Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych. 2007 r.

  • Organizacja wystawy – „Nie widzę świata, nie słyszę dźwieków więc rzeźbię”. Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Urząd Miasta Bytom. Bytom 2006 r.

  • Pełnienie funkcji Wojewódzkiego Pełnomocnika Śląskiej Jednostki Terytorialnej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym 2004-2008 r.