"Little room" w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością

 

Grupa docelowa: nauczyciele przedszkoli, pedagodzy specjalni, terapeuci prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, rodzice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (głuchoniewidomych, niewidomych, słabo widzących z dodatkowymi ograniczeniami ruchowymi, intelektualnymi)

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Cena: 250 zł / osobę

 

Max. ilość uczestników: 20 osób

 

Uczestnicy w czasie szkolenia dowiedzą się jak organizować sytuacje i środowisko małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym sensoryczno-ruchowo-intelektualną) sprzyjające aktywnemu uczeniu się,  zachęcające do aktywnego poszukiwania, rozwijania kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej, świadomości ruchu, wrażliwości dotykowej, relacji przestrzennych, inteligencji kinetyczno-wzrokowej bez ingerencji ze strony dorosłych.

 

Program szkolenia:

1. Krótki zarys idei powstania "Little room'u"

2. Istota stymulacji wielozmysłowej w rozwoju małego dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością

3. Rola "Little room'u" w rozwoju sensoryczno-motorycznym małego dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością

3. Aranżacja małej, indywidualnej przestrzeni w domu dziecka.

4. Pokaz "Little room'u", materiałów do wykorzystania, pomocy do stymulacji sensorycznej.

Pobierz ulotkę informacyjną "Little room":