Zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego

u uczniów – “dziwny” niedosłuch (CAPD)

 

Grupa docelowa: rada pedagogiczna

Czas trwania: 3 godziny dydaktycznych

Cena:  do 20 osób / 600 zł

             powyżej 20 osób / 800 zł

             dla placówek spoza terenu Górnego Śląska cena ustalana indywidualnie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomami i diagnostyką CAPD (centralnych procesów przetwarzania słuchowego) i ich wpływu na funkcjonowanie szkolne uczniów oraz przedstawienie dostępnych form terapii i wsparcia uczniów na terenie szkoły.

 

Program szkolenia:

1. Omówienie istoty centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego: definicja, objawy, przyczyny, profile kliniczne dzieci z CAPD

2. Interdycyplinarna diagnoza.

3. Analiza podstawowych trudności z interpretacją treści werbalnych u uczniów z tzw. niedosłuchem centralnym.

4. Propozycja rozwiązań metodycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami centralnych procesów przetwarzania słuchowego:

   

    - poprawa środowiska akustycznego w szkole,

    - trening słuchowy,

    - możliwe terapie