Szukaj

Gudowo 08.08.2017 Stymulacja domowa

W dniu 8 sierpnia 2017r. Ośrodek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Gudowie zorganizował dla rodziców dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, uczęszczających do tamtejszej placówki, szkolenie, które w całości poświęcone było dostosowania otoczenia domowego i adaptacji najbliższej przestrzeni dziecka z uwzględnieniem jego ograniczeń poznawczych, ruchowych jak i sensorycznych. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mieli szansę dowiedzieć się według jakich potrzeb należy adaptować najbliższe otoczenie dziecka, jak w prosty i niedrogi sposób w domu rodzinnym dziecka zorganizować przestrzeń zawierającą zróżnicowane a zarazem proste pomoce do stymulacji zmysł

Przygotowanie do zajęć z Sensoplastyki

Zajęcia Sensoplastyki to szerokie spektrum stymulacji polisensorycznej dla dzieci, zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Sensoplastyka pozytywnie wypływa na stymulację rozwoju zmysłów dziecka tj.: zmysł wzroku, dotyku, smaku, węchu. Zajęcia Sensoplastiki poprzez stymulację receptorów zmysłów wspierają rozwój połączeń nerwowych w mózgu co wypływa pozytywnie na rozwój procesów analizy i syntezy w umyśle dziecka. Zajęcia Sensoplastyki wymagają odpowiedniego przygotowania przestrzeni, w której odbywać się będą zajęcia. Przygotowanie przestrzeni polega na odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich powierzchni, z którymi kontakt będzie miało dziecko, to znaczy ścian i podłogi. Aby zajęcia

Gudowo 07.08.2017 Warsztaty Little Room

W dniu 7 sierpnia 2017 nauczyciele specjaliści pracujący z dziećmi z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami w ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Gudowie uczestniczyli w szkoleniu poświęconemu stymulacji rozwoju dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością poprzez organizację małej przestrzeni tzw. "Little room". W części teoretycznej poświęconej organizacji przestrzeni dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną nauczyciele zapoznani zostali z zasadami tworzenia indywidualnego miejsca stymulacji, spędzania czasu wolnego i wszechstronnego rozwoju malego dziecka z głęboką sensoryczno - poznawczą i ruchową niepełnosprawnością poprzez zróżnicowanie i dostosowanie